ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารเเละสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง


ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง รับโอน(ย้าย)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์