ปประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์