นายยกเทศมนตรี ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ถวายเครื่องสังเวยและถวายรำบวงสรวงเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลกุดกว้างและประชาชนชาวตำบลกุดกว้าง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ประกอบพิธีบวงสรวง
ศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวายเครื่องสังเวย และถวายรำบวงสรวง เพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เสริมความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กร และประชาชนชาวตำบลกุดกว้าง
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์