นายประสาท แสนจำลา ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้างมอบหมายให้ นายวิเกียรติ์ สวัสดิ์ทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำคณะผู้บริหาร /ผู้อำนวยการกองช่าง/พนักงานเทศบาล ออกสำรวจถนนลำเลียงผลผลิต และฝายโสกจาน ในพื้นที่หมู่ที่ 6

เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง ต้องหาทางช่วยเหลือ
นายประสาท แสนจำลา ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้างมอบหมายให้ นายวิเกียรติ์ สวัสดิ์ทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำคณะผู้บริหาร /ผู้อำนวยการกองช่าง/พนักงานเทศบาล ออกสำรวจถนนลำเลียงผลผลิต และฝายโสกจาน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต….

ข่าว: ทัศนีย์ พันธ์ศรี
ภาพ: มณี ศิลาปา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์