นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริม วันกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมวันกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรเทศบาลตำบลกุดกว้าง และผู้สูงอายุในตำบลกุดกว้าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์