นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พบปะประชาชนและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 11.00. น. บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ
โดยการนำของ พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ โดยมีพันตำรวจโทปณต คุณาเมือง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ กล่าวรายงาน
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พบปะประชาชนและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน
และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยชุดปฏิบัติการชุมชน ยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์