นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ No Gift Policy

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ No Gift Policy

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์