นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ คำอาษา ผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฯ

วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 ✳ เวลา : 09.00 น.
✳ สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก
✅ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างได้ยื่นหนังสือขอสนับสนุน
โครงการดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อศึกษาสำรวจและติดตั้งในพื้นที่ตำบลกุดกว้างให้ประชาชนชาวตำบลกุดกว้าง และตำบลไกล้เคียงได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค ต่อไป……
⏺ มณี ศิลาปา : ภาพ/ข่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์