นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562

3 กันยายน 2562

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ

อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีนายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนเเก่น

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์