นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน

25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดกว้าง โดยมีนางมณฑิรา นามมาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดกว้างกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย โครงการดังกล่าวมี อสม. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

ข่าว: ทัศนีย์ พันศรี
ภาพ: มณี ศิลาปา
งานสื่อสารชุมชนท้องถิ่น ทต.กุดกว้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์