นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี 2566 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนรวมทั้งจิตอาสา ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์