นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี 2566 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนรวมทั้งจิตอาสา ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์