นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี 2566 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน จัดหาช่างอาสาสมัครในชุมชนรวมทั้งจิตอาสา ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์