นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง อำนวยการให้ อปพร.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง อำนวยการให้ อปพร.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์            โดยมีนายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยนางสาวพนิตตา อมรภัคกำจร รองปลัดเทศบาล นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสุราช อินทรโก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่มจุดบริการประชาชน จำนวน2 จุด คือ จุดปากทางเข้าบ้าน ก.ม. 52 และจุดปากทางเข้าบ้านหนองโก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจราจรคล่องตัวไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์