นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่สำรวจจุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากลำน้ำเชิญและลำน้ำพรม เพื่อผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่หนองแปนสาธารณประโยชน์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยนายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกฯ นายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกฯ
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลนาเพียง และสมาชิกสภา ทต.นาเพียง
เพื่อสำรวจพื้นที่จุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากลำน้ำเชิญและลำน้ำพรม เพื่อให้น้ำไหลลงสู่หนองแปน
(ซึ่งปัจจุบันฝายขาด ทำให้น้ำใหลลงลำน้ำพรม)บริเวณ บ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง ซึ่งเป็นรอยต่อ
ของพื้นที่ 4 ตำบล คือตำบล กุดกว้าง ตำบลนาเพียง ตำบลหนองคอนไทย และตำบลสามสวน
และเตรียมหารือทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ทต.กุดกว้าง และ ทต.นาเพียง ในการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่หนองแปนเพื่อพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ตำบลและตำบลใกล้เคียงจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์