นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ในพิธีมีนายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจิตอาสา ภาคเอกชน
และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์