นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา พร้อมมอบไข่ไก่ที่สมาชิกโครงการเลี้ยงไก่กินไข่ได้ใจชุมชนตำบลกุดกว้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และคนชรา พร้อมมอบไข่ไก่
ที่สมาชิกโครงการเลี้ยงไก่กินไข่ได้ใจชุมชนตำบลกุดกว้างนำมามอบให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
เพื่อแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนตำบลกุดกว้างต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์