นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและสั่งดำเนินการลงหินคลุกปรับปรุงถนนในซอยพื้นที่ หมู่ที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน โนนฟันเรือ หมู่ที่ 20
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา และสั่งดำเนินการลงหินคลุกปรับปรุงถนนในซอยพื้นที่ หมู่ที่ 20 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร สภาพถนนเดิมเป็นดินเข้าออกลำบากในเวลาที่มีฝนตก และคณะผู้นำหมู่บ้านได้ร้องขอมายังเทศบาลตำบลกุดกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างจึงพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์