นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก อปพร. กรณีป่วย และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กองทุนสวัสดิการ อปพร.เทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก อปพร.
กรณีป่วย และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยกองทุนสวัสดิการ อปพร.เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เพื่อให้กำลังใจ และเสริมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ในสังกัด ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์