นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งผลิตอาหารชุมชน ณ บริเวณหนองแปน บ้านโนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งผลิตอาหารชุมชนณ บริเวณหนองแปน บ้านโนนดู่
ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 30,000ตัว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในเเหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
โดยได้รับการสนับสนุนลูกกุ้งก้ามกรามจาก นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์