นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขนวนนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านขนวนนครซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการโดยสโมสรโรตารี่ มิตรภาพขอนแก่น
โดยนางนันฐิยา ศิริกาญธนานันท์ นายกสโมสรและคณะสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการให้ความรู้
ตลอดจนฝึกปฏิบัติการดับเพลิงและการป้องกันการเกิดเพลิงใหม้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่
ในการอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน
ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์