นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ร่วมพิธีเปิดและรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน 60 ปี ฮีตฮอยอิสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
ร่วมพิธีเปิดงาน 60 ปี ฮีตฮอยอิสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี 2566
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าทีว่าการอำเภอหนองเรือ
ประธานในพิธีเปิด นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือกล่าวรายงาน
ในพิธีดังกล่าวนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน 60 ปี
ฮีตฮอยอิสาน งานของดีหนองเรือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในงานดังกล่าวด้วย
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์