นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำหนองกุดกว้าง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำหนองกุดกว้าง
ที่ถูกน้ำซัดกัดเซาะจนทำให้ฝายกักเก็บน้ำขาดเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
โครงการดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างได้จัดสรรงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน
ดำเนินการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์
ในฤดูน้ำแล้งต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์