นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ พร้อมด้วยชาวบ้าน หนองไผ่ โคกสูง ขนวน และขนวนนคร และหนองไผ่พัฒนาร่วมกันซ่อมแซมถนน สายทางหนองไผ่-โคกสูง-ขนวน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ พร้อมด้วยชาวบ้าน หนองไผ่ โคกสูง ขนวน และขนวนนคร และหนองไผ่พัฒนา ร่วมกันซ่อมแซมถนน สายทางหนองไผ่ – โคกสูง – ขนวน ด้วยแอสฟัลต์ ผสมสำเร็จรูป ซ่อมแซม ปรับปรุง เติมหลุมตามเส้นทาง ที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกชั่วคราว ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงแบบถาวรต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์