นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้ โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการความรู้ โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุม รพ.สต.กุดกว้าง โดยมีนางมลฑิรา นามมาประดิษฐ์ ผอ.รพ.สต.กุดกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองในผู้สูงอายุและ “วัยแรงงานร่วมใจห่วงใยสุขภาพ” ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตรับผิดชอบ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้าน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์