นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายถนนลำเลียงผลผลิตเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู”

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยนางชนจันทร์ คลังคำภา นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรี
นายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเกียรติศักดิ์ เจ็กนอก เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางบัวสร้อย เปาริสาร รองประธานสภาเทศบาลลงพื้นที่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21
เพื่อสำรวจความเสียหายถนนลำเลียงผลผลิต หลังน้ำลดเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู”
เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติต่อไป
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์