นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร ออกเยี่ยมเสริมพลัง ทีม EOC ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในการตั้งจุดค้ดกรอง โควิด 19 ทัง 2 จุด

นายกเทศมนตรึเยี่ยมเสริมพลังทีม EOC
✅วันที่ : 26 กรกฎาคม 2564 ✅เวลา : 09.00 น.
✅สถานที่ : ด่านคัดกรองโควิด 19 ✅จุดบ้านหนองโก ✅จุดบ้านสำราญหินลาด
✅ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร ออกเยี่ยมเสริมพลัง ทีม EOC ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในการตั้งจุดค้ดกรอง
โควิด 19 ทัง 2 จุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงาน และอำนวยการให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องไฟฟ้า และป้ายต่างๆ พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องบริโภคให้แต่ละจุดไว้ให้คณะกรรมการผู้เข้าเวรประจำจุด…ต่อไป
➡️มณี ศิลาปา รายงาน
+5
1,107
จำนวนคนที่เข้าถึง
142
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
22
แชร์ 7 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์