นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคาร รพ. สต. หลังเก่

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 15.00 น. สถานที่ : รพ.สต.กุดกว้าง
✅นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคาร รพ. สต. หลังเก่า เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 กลับมารักษาต่อเนื่องให้ครบ ตามมาตรฐานการรักษา ซึ่งอยู่ในการดูแลของบุคลากรสาธารณสุข ของ รพ. สต. กุดกว้าง ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองเรือ
️ เนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเตียงเต็มจึงต้องระบายผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นออกมารักษาต่อ และรับผู้ป่วยรายใหม่เข้าแทน
️ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและคนในชุมชน รพ. สต.กุดกว้าง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยกลับมารักษาต่อ…
️ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ด้วยการบริจากเงิน วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และรับมือได้ทันท่วงทีอย่างเร่งด่วนต่อไป…
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์