นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการ EOC ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดกว้าง

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 ⏭ เวลา : 09.00 น
⏭ สถานที่ : จุดพักคอย จุดคัดกรอง Community Home quarantine: ศพด.บ้านกุดกว้าง หมู่ 4 ตำบลกุดกว้าง
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อม คณะผู้บริหาร, นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล, นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ครู ผดด. ร่วมกับคณะกรรมการ EOC อสม.หมู่ 4 บ้านกุดกว้าง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดกว้าง เพื่อเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ทดสอบระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อรองรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูงของประชาชนบ้านกุดกว้างที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาในระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และ มีผู้ป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่มีเตียงให้ผู้ป่วย จำเป็นตัองให้ผู้ป่วยพักกักตัวที่ศูนย์พักคอย ในศูนย์พักคอยนี้ ….
✅ ศูนย์พักคอยดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ครู ผดด.และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นสถานที่พักของผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ของชุมชน ที่รอเข้ารับการรักษาตามระบบ
☢ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 100% เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชนในพื้นที่ต่อไป
+4
424
จำนวนคนที่เข้าถึง
97
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
คุณ และคนอื่นๆ อีก 22 คน
แชร์ 5 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์