นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ คลังคำภา รองนายกเทศมนตรี นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และให้คำแนะนำในระหว่างกักตัว ฯ

นายกเทศมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว
🦋วันที่ : 5 สิงหาคม 2564
🦋เวลา : 10.00 น.
🦋สถานที่ : บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5
💟 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ คลังคำภา รองนายกเทศมนตรี นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และให้คำแนะนำในระหว่างกักตัว ของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด 19 และกำชับให้ทีม EOC ประจำหมู่บ้านจัดทำสถานที่พักคอย และให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและให้กักตัว14วัน ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง….
🦋 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
💙 มณี ศิลาปา : ภาพ/ข่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์