นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเดินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ (Khon Kaen EMS Forum 2019)

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเดินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ (Khon Kaen EMS Forum 2019)

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์