นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ (การจัดการขยะในชุมชน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1

 วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.2563

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ

(การจัดการขยะในชุมชน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 โดยมี นางมลฑิรา นามมาประดิษฐ์ ผอ.รพสต.กุดกว้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพสต. เป็นวิทยากร

โดยนายสมนึก สิงทา ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 นำชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ..

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์