นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ นายจงกล โนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด

วันที่ 30 กันยายน 2562

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ

นายจงกล โนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านสำราญหินลาด โนนสะทอน หนองโก ร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์