นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แหล่งเกษตรผสมผสานประชารัฐ ณ แหล่งเกษตรสวนส้มโอ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5

25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แหล่งเกษตรผสมผสานประชารัฐ

ณ แหล่งเกษตรสวนส้มโอ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 โดยมีเกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืขอินทรีย์ โดยวิทยากรที่มีประสพการณ์

และความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ….

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์