นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะบริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะบริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ

ณะนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ทีออกติดตามประเมินฯ หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกุดกว้าง

เพื่อการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ ได้ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง…

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์