นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปืดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายขัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปืดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

(โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งในถุงน้ำดีในชุมชน) บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค โดยนามลฑิรา นามมาประดิษฐ์ผู้อำนวยการ รพ.สต.กุดกว้างพร้อมด้วยวิทยากร

จาก รพ.สต. กุดกว้าง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว….

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์