นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนดู่ และบ้านโคกกลาง

#นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างนำคณะตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาภ้ยแล้ง

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกทางน้ำ

เพื่อเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนดู่ และบ้านโคกกลาง

เนื่องจากสภาพหนองแปนปัจจุบันตื้นเขิน สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานีไม่สามารถสูบจ่ายน้ำให้เกษตรกรได้ ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วง

จึงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกุดกว้างได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสพปัญหาดังกล่าว…

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์