นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัย จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟันเรือ

10 กันยายน 2562 เวลา. 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร

สำหรับเด็กปฐมวัย จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟันเรือ มีคณะผู้บริหาร/ผู้นำท้องที่/สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ

โดยมีผู้ปกครองจาก ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้างเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว มี นางสาวภ้ทรวดี น้อยหนองสรวง นักโภชนาการ

โรงพยาบาลหนองเรือเป็นวิทยากร

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์