นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหาร ลงพื้นที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 และบ้านโคกสูงหมู่ที่ 2

6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหาร ลงพื้นที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 และบ้านโคกสูงหมู่ที่ 2
เพื่อตรวจสอบจุดน้ำท่วมขัง (เรื้อรัง) เพื่อหาทางแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วน…

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์