นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  การปลูกผักปลอดสารพิษ ของสหกรณ์โรงคัดผักตำบลกุดกว้าง

28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  การปลูกผักปลอดสารพิษ ของสหกรณ์โรงคัดผักตำบลกุดกว้าง โดยมีเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มปลูกผักจากหมู่บ้านต่างๆ เข้าอบรมจำนวน 200 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
และการปลูกผักปลอดสารพิษ …….
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel