นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  การปลูกผักปลอดสารพิษ ของสหกรณ์โรงคัดผักตำบลกุดกว้าง

28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  การปลูกผักปลอดสารพิษ ของสหกรณ์โรงคัดผักตำบลกุดกว้าง โดยมีเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มปลูกผักจากหมู่บ้านต่างๆ เข้าอบรมจำนวน 200 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
และการปลูกผักปลอดสารพิษ …….
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์