นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหารลงพื้นที่ บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสพปัญหาในการใช้น้ำประปา (ปั้มสูบน้ำบาดาล SUBMERSIBLE PUMP เสีย) #โดยได้มอบเงินส่วนตัว

23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะบริหารลงพื้นที่ บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสพปัญหาในการใช้น้ำประปา (ปั้มสูบน้ำบาดาล SUBMERSIBLE PUMP เสีย) #โดยได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 16,500 บาท

ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดซื้อปั้มสูบน้ำบาดาล (SUBMERSIBLE PUMP)หม่ โดยมีนางราตรี ธงชัย ผู้ใหญ่บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20

พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบ……

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์