นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบ หาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนดู่

19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบ หาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนดู่ กรณีน้ำในหนองแปนตื้นเขิน ไม่สามารถสูบไปใช้ในการเกษตรได้….

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์