นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารร่วมลงพื้นที่หนองแปน เพื่อติดตั้งป้าย ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และห้ามล่าสัตว์ โดยเฉพาะนกน้ำ

16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหาร และนายประสาท แสนจำลา ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง หมู่ 6
ร่วมลงพื้นที่หนองแปน เพื่อติดตั้งป้าย ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และห้ามล่าสัตว์ โดยเฉพาะนกน้ำ เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาพันธ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศให้ยั่งยืนต่อไป….
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์