นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ บ้านหนองโก ม.7และบ้านหนองแวง ม.18

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ บ้านหนองโก ม.7และบ้านหนองแวง ม.18 แก้ไขปัญหาถนนภายในหมู่บ้านเร่งด่วนโดยลงหินคลุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาในครั้งนี้ 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์