นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

และได้สนับสนุนเครื่องดื่มวินพลัสให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดกว้างในครั้งนี้

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์