นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารนำเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ช่วยเหลือประชาชน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ฉีดล้างทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน

8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายชัยว้ฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารนำเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ช่วยเหลือประชาชน

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ฉีดล้างทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีนายสมนึก สิงห์ทา ผญบ.หนองไผ่ หมู่ที่ 1

และนางบัวสร้อย เปาริสาร สท.เขต 2 นำประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์