นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร ร่วมกับ รพสต.กุดกว้าง อสม.พร้อมทีมงาน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

2 สิงหาคม 2562 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร

ร่วมกับ รพสต.กุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น care manager (cm) care giver (cg) อสม.พร้อมทีมงาน

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และให้กำลังใจผู้สูงอายุในครั้งนี้ครับ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์