นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำหนองโสนบ้านหนองไผ่ ม.1และม.21

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างพร้อมผู้บริหาร

ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำหนองโสนบ้านหนองไผ่ ม.1และม.21 ตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ที่ได้รับงบประมาณมาขุดลอกจากกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมางบประมาณร่วม10ล้านบาทปัจจุบันระดับน้ำยังมีมากพอที่จะให้พี่น้องประชาชน

ได้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ในครั้งนี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์