นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะบริหาร ลงพื้นที่ เขต 1 นำพนักงานเทศบาลพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ซ่อมแซมถนน สายหนองโก – โนนฟันเรือ

30 ก.ค. 2562 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง และคณะบริหาร

ลงพื้นที่ เขต 1 นำพนักงานเทศบาลพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ซ่อมแซมถนน สายหนองโก – โนนฟันเรือ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ด้วยการเทคอนกรีตเพื่อปิดหลุม (ตามภาพ)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์