นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๖๒

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรม

ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง

โดยมีนางมลทิรา นามมาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง

กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เขตบริการ เข้าอบรม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์